Welkom bij de Aleph en Tav (Alfa en Omega) Amightywind HEILIGE GEEST Wildvuur Laatste Kans Bediening. Dank U voor het bezoeken van ons Heiligdom. Wij zijn een Messiaans Joodse Pinkster Bediening.

Lees alstublieft onze Verklaring van Geloof en wij bidden dat u de waarheid ontvangt over de enige weg naar de Hemel door het Vergoten Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH (Jezus Christus) heen. Wij bidden dat u ook de Eindtijd Profetische Woorden ontvangt die rechtstreeks van YAHUVEH (GOD), YAHUSHUA (Jezus) en de RUACH ha KODESH (HEILIGE GEEST) gegeven zijn en door Profeet Elisheva Eliyahu (Elisabeth Elijah) heen gesproken zijn.

Ontdek HIER wie de Bruid van YAHUSHUA echt is en de waarheid over de Opname van de Bruid en daarna de Gasten, er is NIET een Opname van de Kerk. Leer het belang van het gebruiken van de Heilige Gewijde NAMEN van YAHUVEH en YAHUSHUA in de Grote Verdrukking voor diegenen die achtergelaten zijn. Wij leren de waarheid wat betreft de Ware Sabbat, Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang en hoe de Zondagskerken gebruikt zullen worden om het Merkteken van het Beest te ontvangen in de Grote Verdrukking.

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan en vele valse profeten zijn opgestaan om de massa’s te verleiden.

Lees wat YAHUVEH zegt over ZIJN Twee Getuigen en satans zoon de antichrist [anti-messias]. Leer de waarheid over HEILIG LEVEN EN GEHOORZAAMHEID. Leer de Ware Heilige Dagen van de Thora en de valse feestdagen van de Christelijke Kerken.

Wij ontmaskeren de Wolven in Schapenvacht die erop uit zijn om de Schapen van YAHUVEH te verslinden met leugens en valse leer. Wolven zoals Angie Ray (gestorven), Benny Hinn, Robert Schuller, en Juanita Bynum. Lees wat YAHUSHUA te zeggen heeft tot de Evangelische Voorspoed Pooiers zulk als John Hagee, Joel Osteen, Paul en Jan Crouch, Paula White, Marilyn Hickey, Creflo Dollar, Joyce Meyers, Oral Roberts en Carman om er slechts een paar te noemen. Ook diegenen die Christen beweren te zijn maar hardcore en extreem kwaadaardig zijn, verworpen satanisten of valse profeten… Sherry Shriner, Choo Thomas, Linda Newkirk, Zeph Daniel, Frank Kime, Jr., Jack Barr en de Dominee Moon.

Wij spreken de waarheid over de verschrikkingen van abortie, klonen, goudstof koorts, Harry Potter en spreken over de realitiet van gevallen engelen, satan (de duivel), en Hel (Hades, sheol). Lees over engelen, de Ark des Verbonds, wonderen, en leer meer over de Thora.

Opnieuw danken wij u voor uw bezoek, wij bidden dat u de waarheden ontvangt die bij deze Bediening geleerd worden en neem alstublieft de tijd om de Site Map te gebruiken en alle leer te bestuderen. Inclusief de gedeeltes over het Lied “Een Burger in de Hel”, de geluiden van de Hel, zelfmoord (doe het niet!) en nog veel meer.


Kijk omhoog! Voor diegenen die YAHUVEH liefhebben en in gehoorzaamheid wandelen aan Zijn Geboden en Voorschriften, jullie verlossing is nabij!


Chanoeka Toewijding

In de video hiernaast een gebed van Profeet Ezra die leidt om onze lichamen opnieuw toe te wijden als Heilige Tempels voor YAHUVEH GOD ALMACHTIG tijdens deze tijd van Chanoeka.

Lees een Chanoeka Woord  van YAHUSHUA gegeven aan ZIJN Trouwe Volgelingen in 2008.

Chanoeka Toewijdingsgebed

Omwille van de vereniging van de HEILIGE – gezegend zij HIJ – en ZIJN tegenwoordig in vreze, en liefde, om de Naam van YAHUVEH, YAHUSHUA en RUACH HA KODESH te verenigen.
 
In volmaakte eenheid in de Naam van de Bruid van YAHUSHUA en heel Israël.

Zie, wij komen om het gebod te vervullen, van Chanoeka, het feest van toewijding. Terwijl U, YAHUSHUA, het LICHT DER WERELD bent. U komt om ons leven en licht te geven. Wij wijden onszelf opnieuw toe, als de tempel tijdens het Feest van Toewijding.

Moge het UW wil zijn YAHUVEH onze GOD, en de GOD van onze voorvaders, dat dit de begunstigde tijd voor UW aangezicht is voor het onderhouden van het aansteken van de Chanoeka lamp: alsof wij alle geweldige geheimen hadden bevat die erin verzegeld zijn.

Moge het voor UW aangezicht opstijgen met de intentie van dit gebod zoals het uitgevoerd wordt door de kinderen van UW geliefden die al UW gewijde Namen heiligen en onderwijzen, die herinnerd worden door het Licht YAHUSHUA.
YAHUSHUA is het LICHT DER WERELD DIE eenwording verhoogde. Die de verenigende samengang van de Heilige opper-kenmerken opheft, en verlicht door middel van UW krachtige tegenwoordigheid de grote Hemellichamen zodat er een uitstraling naar ons, UW dienstknechten, gericht mag zijn.

Want U bent het die onze lamp zou verlichten, YAHUSHUA, onze GOD die onze duisternis zal verlichten.
ABBA YAHUVEH zendt UW licht en waarheid uit om ons te leiden, om UW Naam te vrezen en lief te hebben: om UW Heilige Namen en Heilige torah te bestuderen en te onderwijzen, en UW Heilige Profetieën met grote ijver, en om eer en glorie te geven aan uw gezegende, verheven Naam.

Door de deugdelijkheid van de onafscheidelijke kracht van de Chanoeka verlichtingen maak ons wijs door middel van het LICHT VAN DE WERELD dat vlees werd, YAHUSHUA HA MASHIACH.
Moge dit vers vervuld worden zoals het geschreven is: “Het zal niet van uw mond afwijken, van de mond van uw kinderen en van de mond van de kinderen van uw kinderen” zegt YAHUVEH, “van nu tot aan de eeuwigheid”.
Moge onze kinderen en kleinkinderen volgelingen zijn van de HEER YAHUSHUA en aan ZIJN Torah toegewijde mensen zijn, geliefd van boven en gekoesterd door beneden, en moge U ons aansterken om zielen naar YAHUSHUA te leiden, allemaal in overeenstemming met UW wil.

Mogen wij het verdienen om onszelf en onze kinderen en kleinkinderen te zien voldoen aan het beeld van YAHUSHUA.
Ontdek onze ogen zodat wij de wonderen van uw HEILIGE mogen waarnemen, zodat wij zullen weten wat de hoop van ZIJN roeping is, wat de rijkdommen van de glorie van ZIJN erfenis zijn in de Heiligen, en om de waarheid en de mysteries daarvan te definiëren.

In de verdienste van YAHUSHUA de MESSIAS, de Grote HOGE PRIESTER, toon ons wonderen en mogen wij door UW licht, licht zien.
Maak onze harten puur voor UW verdienste, verwijder ons van boosaardige kenmerken en vreemde gedachten. Moge onze ogen UW terugkeer naar Sion zien met genade wanneer U de lichten opnieuw aansteekt.
En daar zullen wij U dienen zoals in de dagen van ouds, zoals in de voorgaande jaren, voor alle eeuwigheid.

Moge de uitdrukkingen van onze mond en de gedachten van onze harten gunst vinden voor UW aangezicht ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en RUACH HA KODESH.
Want ons gebed is tot U ABBA YAHUVEH. Op de aangewezen tijd oh YAH, in de overvloed van UW vriendelijkheid, beantwoord ons met de waarheid van UW verlossing, YAHUSHUA HA MASHIACH UW ENIGGEBOREN ZOON. Moge de aangenaamheid van YAHUVEH onze GOD over ons zijn. Moge HIJ het werk van onze handen voor ons tot stand brengen; het werk van onze handen moge HIJ het tot stand brengen, in YAHUSHUA HA MASHIACH’S Naam bidden wij, Amen.